Disclaimer: Auteursrecht: Het gebruik van alle foto- en videobeelden op deze website zijn onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 inzake auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994). Voorafgaandelijke toestemming: De gebruiker moet mij vooraf toestemming tot reproductie vragen. Wanneer die toestemming niet verkregen werd, mag het werk op geen enkele manier gebruikt worden. Intuitu personae karakter: Iedere toelating tot reproductie wordt persoonlijk toegekend en kan niet worden afgestaan aan derden zonder mijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Naamvermelding: De gebruiker mag het werk niet wijzigen zonder mijn voorafgaandelijke toestemming. Onder “wijzigingen” wordt verstaan: digitale foto/videobewerkingen betreffende kleur, scherpte, contrast, formaat, cadrage, e.d. Verantwoordelijkheid van de gebruiker: Het gebruik van mijn werken, gebeurt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij is alleen Verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen die op de werken zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin mijn werken gereproduceerd worden. Rechten van de auteur: Ik behoud mij het recht voor om elk gebruik van mijn beelden te weigeren dat niet expliciet werd toegestaan. Zo kan ik elk gebruik van mijn werk weigeren dat niet overeenstemt met het werk zoals ik heb bedacht. Vooral wanneer ik meen dat deze afbreuk doet aan mijn reputatie en /of dat ze niet strookt met mijn morele principes. Zowel SOFAM als ik zelf behouden ons het recht om, naast de gebruiklijke reproductierechten, schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden. Met vragen over de Auteursrechten, verwijs ik iedere gebruiker door naar SOFAM, auteursmaatschappij in het domein van de Visuele kunsten. SOFAM: Frans Courtenlaan 131 te 1030 Brussel. Telefoon: 02/705.34.22. www.sofam.be Foto Els